Publicaties

Het Nationaal Archief verzorgt een eigen publicatie genaamd “Lantèrnu”. In de Lantèrnu’s worden diverse historische onderwerpen uitgediept. Ook worden inventarissen als Lantèrnu uitgegeven.

Zie bijgaande lijst van Lantèrnu’s.

 

Verkooplijst Afdeling Dienstverlening

lanternu nr 1 jrg 1 Feb-1983 Emancipatie Fl. 4,75
lanternu nr 2 jrg 1 Nov-1983 Colleges van Bestuur van de Nederlandse Antillen Fl 7,50
lanternu nr 1 + 2 jrg 2 Dec-1984 Inv van het archief het gouvernement van het eilandgebied Sint Eustatius Fl. 9,50
lanternu nr 1 + 2 jrg 3 Dec-1985 Sociaal economische geschiedenis van de Nederlandse Antillen Fl. 7,50
lanternu nr 7 Aug-1987 Slavery in a Nutshell Fl. 8,50
lanternu nr 8 Apr-1988 The Centenial of the bridge Queen Emma of the Netherlands Antilles Fl. 54,-
lanternu nr 9 Sep-1989 Hoofdmomenten uit de staatkundige ontwikkeling van de Nederlandse Antillen Fl. 13,-
lanternu nr 10 1990 Particuliere Archieven: archief S.W. Rigaud. Inv van de papieren van de familie de Lannoy Fl. 10,-
lanternu nr 11 Dec-1991 Otrabanda (Brion en Molenplein) Fl. 20,-
lanternu nr 12 Sep-1992 Shell wint terrein Fl. 20,-
lanternu nr 14 Maart-1994 De Handelskade. De kaai van de waterkant (The Quay of the waterside) Fl. 25,-
lanternu nr 15 Mei-1995 30 mei 1969. Krantenknipsels en foto's van de gebeurtenissen rond 30 mei 1969 uit lokale dag-en weekbladen Fl. 45,-
lanternu nr 16 Apr-1988 De oprichting van de eerste vijf jaar van de Westindische Afdeling van de K.L.M. 1934-1939 Fl. 20,-
lanternu nr 17 Aug-1999 30 jaar Centraal Historisch Archief van de Nederlandse Antillen Fl. 30,-
lanternu nr 18 Februari 1998 Inv Kabinet van deGouverneur van de Nederlandse Antillen (1949)1951-1990; het archief Fl. 35,-
lanternu nr 19  1999 Ana 1999. ana di rekonosementu/herdenkingsjaar 1999 Fl. 20,-
lanternu nr 20  2000 lezingen 2000 Fl. 20,-
lanternu nr 21   Korsou  su Muhenan Pionero Fl. 50,-
lanternu nr 22  2003 Gedenkboek 140 jr Emancipatie Fl. 15,-
lanternu nr 23  2011 Inv Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Annex (1951) 1991-2010