Nieuws

16 Nov 2012

Bewaartermijnen voor overheidsarchieven

Met de vaststelling van het Archiefbesluit, PB 2008, no. 26, zijn tevens de bewaartermijnen voor overheidsarchieven officieel vastgesteld. U vindt ze in de bijlage van het Archiefbesluit op deze site.

 

Deze lijst is een algemeen opgestelde lijst. Dit wil zeggen dat u de documenten van uw organisatie dient te controleren met de generiek opgestelde lijst uit het Archiefbesluit. Voor een meer specifiek op uw organisatie afgestelde bewaartermijnenlijst kunt u contact opnemen met het Nationaal Archief. We zijn graag bereid u informatie te verschaffen over het opstellen van een Archiefbewerkingsplan met daarin bewaartermijnen specifiek geldend voor uw organisatie.