Nieuws

08 Oct 2015

Eerste Lustrum Pais Korsou

 

Op 10 oktober 2015 werd het eerste lustrum van het Land Curaçao gevierd.

Ter gelegenheid hiervan heeft Cpost International N.V. in samenwerking met het Nationaal Archief Curaçao vier herdenkingspostzegels uitgebracht.


Op vrijdag 9 oktober werden deze zegels officieel uitgedeeld in het auditorium van het Nationaal Archief. De zegels werden uitgedeeld door CPost CEO Franklin Sluis en de directeur van het Nationaal Archief, Max Scriwanek.


Het bijzondere aan de zegels is dat ze een QR (Quick Response) code hebben. (zie hiernaast).


De zegels vertegenwoordigen vier momenten uit de staatkundige geschiedenis van Curaçao. Op de zegels – tussen de QR code - staan de gezichten van Adele Rigaud, Dr. Moises da Costa Gomez, Efraim Jonckheer en Emily de Jongh-Elhage. De zegels zijn ontworpen door grafisch vormgever Ellen Spijkstra. De vier personen op de zegels vertegenwoordigen de jaartallen 1948 (Algemeen Kiesrecht), 1951 (Interimregeling), 1954 (Statuut) en 2010 (Land Curaçao) als de vier staatkundige momenten.

 

Om de informatie op de zegel te kunnen krijgen kan de QR code gescand worden met een “Smartphone” of “tablet” met een QR reader (gratis te downloaden in de app-store of marketplace). Er opent zich dan automatisch een aparte webpagina van het Nationaal Archief. U kunt het proberen in de gallery hiernaast.
De informatie staat in het Engels omdat het idee is dat de zegels over de gehele wereld verspreid zullen worden.

 

Foto's