Persberichten

15 Dec 2011

Archief van de West-Indische Compagnie (WIC) in het MOW register

Het documentair erfgoed van de WIC dat in 2010 werd genomineerd voor inschrijving in het “Memory of the World” Register door de landen Nederland, Brazilië, Ghana, Guyana, de Nederlandse Antillen, Suriname, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, is in 2011 daadwerkelijk als “Memory of the World” aangemerkt.

De WIC archieven zijn belangwekkende primaire bronnen voor onderzoek naar de vroege geschiedenis van de Europese expansie in West-Afrika en Amerika. De archieven hebben betrekking op verschillende thema's, zoals handel en slavenhandel, oorlogvoering, vroegmoderne diplomatie, plantage culturen en beslommeringen uit het dagelijks leven van die tijd. De WIC-archieven bevatten bovendien informatie over de geschiedenis van de regio's waar de WIC koloniën en handelsposten oprichtten. In veel gevallen is er geen andere schriftelijke informatie beschikbaar voor die periode. De WIC archieven bestaan uit unieke informatie die van belang is voor de geschiedenis van Brazilië, Ghana, Guyana, Nederland, de Nederlandse Antillen, Suriname en de Verenigde Staten en hebben daardoor een grote internationale waarde.

Zie ook:

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/dutch-west-india-company-westindische-compagnie-archives/#c215081

 

WIC schip